Başmelekler

İlahi düzende hizmet eden başmelekler, ilahi prensibi hatırlamamıza, yaşamımızın içine entegre etmemize hizmet ederler. Örneğin Başmelek Mikail özünde yaşamın her alanında adil ve adaletli davranmanın ne olduğunu hatırlatan, öğreten bir melektir. Ayrıca adil olmayan her şeyi gün ışığına çıkartır, saklı gizli olanları farketmemizi sağlar. Bunu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: İçimizde bize haksızlık yapıldığı duygusu olduğunda Başmelek Mikail’in enerjisi ile çalışırsak, bu haksızlığın nedenini, aslını gün ışığına çıkarmamıza yardımı olur. Nedenini görünce öfkeye kapılmadan sorunu nasıl adil bir şekilde çözebileceğimiz konusunda fikirler gelmeye başlar. Bir örnek daha: Bize güçlü koruma kalkanı yapan bir melektir. Bize şunu öğretir; biz hangi duygularda, davranış kalıplarında, durumlarda enerjimizi kaybediyoruz? Bu konu bizim için netleşir.

Bu enerji semineri dokuz başmeleğin bize sunduğu desteği, yardımı anlamak ve hayatın içinde her an bu bilinç düzeyi ile iletişimde kalarak sevgi ve hafiflik ile yaşamayı öğrenmemiz içindir.