Serafim, Kerubim ve Tron Melekleri

Bu üç melek ilahinin saf, temiz, koşulsuz sevgisini koruyan ve kirletilmesine izin vermeyen en yüksek titreşimli varlıklardır.

Serafimler ilahiye olan aşkı temsil ederler. İlahiye olan bu aşka ulaşmak için güçlü ışıkları ile tüm engelleri ortadan kaldırırlar. Kerubimler her boyutta ve enerji titreşiminde güçle sevgiyi birleştirip bütünleştirerek bütün kozmik planın içinde huzuru, barışı ve adaleti yönetir, bu ilkeleri insan olarak dünyada nasıl yaşatacağımız konusunda bize rehberlik yaparlar. İlahi bilgeliği temsil eden Tronlar, dualiteyi kendi düşüncelerimizle nasıl yarattığımızı, yarattıkça yeni fikirleri ve sevginin akışını nasıl engellediğimizi gösterenlerdir. Bu üç melek dünyevi yaşantının getirdiği oyunlara, ilüzyonlara kapılmadan, yüksek bir bakış açısı ile resmin bütününü görebilmemiz, böylece karmik döngüleri yaratmadan, tamamen ilahi bilince, sevgiye bağlanarak ve yaşadığımız gezegene zarar vermeden ilerlememiz konusunda bize destek olurlar. Bu yüksek enerji titreşimi hiçbir zaman insanların kendi kişisel çıkarları için kullanılmaya izin vermedi, dolayısıyla bu titreşimin üzerinde hiçbir şekilde travmatik bir bilgi yoktur.

Bu enerji seminerinde saf ve temiz sevginin içinde olduğumuz an bizim etrafımızda hep bir koruma olduğunu, ilahi sevginin hiç bir şekilde negatifi içeriyi bırakmadığını, gideceğimiz yolların bu sevgiyi devamlı büyüteceğini, hiç kimsenin bu sevgiyi kirletmeye gücünün olmadığını idrak edeceğiz. İlahinin bizi destekleyen bu üç meleğinin gücüne bağlı kaldıkça, yüksek bir koruma ile gideceğimiz yollarda, atacağımız adımlarda korkmadan, bütünü görerek, hakikatleri gözden kaçırmadan yaşamımızı rahat bir şekilde sürdürebileceğiz.

Aynur Salış’ın yönettiği bu bir günlük enerji seminerinde bu üç meleğin enerjilerini davet edip onların gücünü ve ışıklarını günlük yaşantımızda nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz.