Ruhumuzla Bütünleşme

Bu iki günlük enerji seminerinde kendi ruhumuzu daha derinden tanıyacak, ruhumuzun ilahiden ilk ayrıldığı an dünyada yaşatmak için seçtiği ilahi prensibi hatırlayacağız.

Ruhun bu prensip üzerine yaptığı yolculukları, her enkarnasyonda getirdiği farklı planı, her bir planın erdemleşme sürecini nasıl desteklediğini, bu süreçlerde dünyevi yaşantının oluşturduğu tuzakları, bu tuzakların nasıl bir iz bıraktığını ve bu izlerin kendi ruhsal planımızı yaşatırken bize nasıl bir hizmet sunduğunu farkedeceğiz.

Ruhumuzun temsil ettiği ilahi prensibin dünyevi yaşamdaki artı ve eksilerini, bu prensibi yaşatırken karşılaşılan zorlukları, aşılan her zorluğun, çözülen her sorunun ruhumuza bir öğreti olarak kaydedildiğini anlayacak, bu öğretileri bilinçli bir şekilde kullandığımız an, ruhumuzun seçtiği ilahi prensibe ilişkin kadim bilgeliğe kapılarımızı açacağız. Bu bilgelik hayatımıza akmaya başladığında, varoluşun her türüne sevgi ve saygı ile bakacak, yaşatmak istediğimiz ilahi prensibi kendi ruhumuza zarar vermeden yaşatabileceğiz.

Aynur Salış’ın yönettiği bu iki günlük çalışmanın sonunda, günlük yaşantınızda ruhunuzun kadim bilgeliği ile iletişimde kalabilmeniz için pratik uygulamalar öğretilecek.