Elohim Melekleri

Elohim Melekleri renkler üzerinde işleyen en yüksek titreşimdir.

Her renk bir prensibi temsil eder; mavi düzen ve koruma, kırmızı yaşam gücü ve irade, sarı yaşama sevinci ve bilgelik gibi. Bu melekler bize özümüzü hatırlatır, özümüzde barındırdığımız bilgeliği ve yetenekleri, dünyevi olarak yaşatmak için yol gösterip rehberlik yaparlar. Her yaşantımızda bilinçli olarak seçtiğimiz sıkıntıları, zorlukları ve sorunları çözüp dönüştürmek için bize yardım ederler.

Bu enerji seminerinde Elohim Melekleri dünyayı üzerindeki bütün canlılarla birlikte sevgi dolu, barış ve huzur içinde yaşanan bir gezegene dönüştürmek için yapılması gerekenler, bizim buradaki rolümüzün netleşmesi, yapabileceklerimizin farkına varmamız ve adım atmamızı engelleyen blokajları çözmemiz için bize destek olacaklar.  

Dogmaları, yargıları, şartlanmaları, atalarımızdan veya karmamızdan getirdiğimiz davranış şekillerini farkedip, kendimizi ve çevremizi cesaretle dönüştürmeye başlamak ve bu süreci sevgi ve barış içinde yönetmek için yollar gözükecek. Yeni düzenler, yeni ilişki biçimleri, yeni oluşumlar, yeni fikirler, yeni iş yapma şekilleri ile ilgili açılımlar olacak. Bu enerji seminerini Ayşe Eyüboğlu yönetiyor.